Op dit moment bestaat de Hillgemeenschap uit bezoekers die meer willen weten over God en het leven met Jezus.
En uit leden die zich al sinds lange tijd verbonden voelen aan de God van de Bijbel. Samen trekken we met elkaar op, delen het leven en het geloof.

Het kernteam (team #Hill) vergadert 1 keer per maand. Het regelt het reilen en zeilen van #Hill. We staan open voor feedback en nieuwe ideeën.

De leden van het kernteam zijn:

  • Mark van Leeuwen – Buurtdominee, alpha-cursus, biduur, Bijbelstudie, contacten
  • Frans Oostland – Voorzitter, alpha-cursus
  • Hans van Dijk – Verslagen maker, alpha-cursus, Bijbelstudie
  • Jolanda Padding – Muziek, Kliederkerk ism Anne van Ree
  • Sipke Spoelstra – Penningmeester
  • Hester Roos – Diverse taken

Taken ondersteunend aan team:

  • Rene Bouman – Catering, dienstleider
  • Roelie Boessenkool – Financieel coördinator
  • Anne van Ree – Kliederkerk

Mocht je vragen hebben of andere zaken, stap gerust op ons af in bijvoorbeeld onze samenkomsten.
Of email ons via: mark.vanleeuwen@hetnet.nl