Op dit moment bestaat de Hillgemeenschap uit bezoekers die meer willen weten over God en het leven met Jezus.
En uit leden die zich al sinds lange tijd verbonden voelen aan de God van de Bijbel. Samen trekken we met elkaar op, delen het leven en het geloof.

Er is een kernteam, team HILL geheten. Zij vergadert 1x per maand. Hier ligt de aandacht en zorg vooral op het goed functioneren van HILL en op het aandragen van verbeterpunten en de uitvoering daarvan. We staan open voor feedback en horen graag nieuwe ideeën.

De leden van het kernteam zijn:
Mark van Leeuwen – buurtdominee, alpha-cursus, biduur, Bijbelstudie, contacten
Frans Oostland – voorzitter, alpha-cursus
Hans van Dijk – verslagen maker, alpha-cursus, Bijbelstudie
Jolanda Padding – muziek, Kliederkerk ism Anne van Ree
Jolanda van Dijk – pr Facebook & kranten
Michiel Tramper – organisator

Taken ondersteunend aan team:
Rene Bouman – catering, dienstleider
Roelie Boessenkool – financieel coördinator
Anne van Ree – Kliederkerk
Jonathan Top – website (ism Michiel Tramper; Arend Maatkamp)

Mocht je vragen hebben of andere zaken, stap gerust op ons af in bijvoorbeeld onze samenkomsten.
Of email ons via: mark.vanleeuwen@hetnet.nl