Op dit moment bestaat de Hillgemeenschap uit bezoekers die meer willen weten over God en het leven met Jezus.
En uit leden die zich al sinds lange tijd verbonden voelen aan de God van de Bijbel. Samen trekken we met elkaar op, delen het leven en het geloof.

Het kernteam (team #Hill) vergadert 1 keer per maand. Het regelt het reilen en zeilen van #Hill. We staan open voor feedback en nieuwe ideeën.

De leden van het leiderschapsteam zijn:

  • Hans van Dijk – Voorzitter
  • Job van Leeuwen – Secretaris
  • Sipke Spoelstra – Boekhouder
  • Roelie Boesenkool – Penningmeester
  • Jos Vreugdenhil – Communicatie

Taken ondersteunend aan team:

  • Rene Bouman – Catering, leiden samenkomsten
  • Jaap van Eijsden – Catering
  • Roelie Boesenkool – Financieel coördinator
  • Anne van Ree – Kliederkerk
  • Jolanda Padding – Muziek, Kliederkerk ism Anne van Ree

Mocht je vragen hebben of andere zaken, stap gerust op ons af in bijvoorbeeld onze samenkomsten.
Of email ons via: mark.vanleeuwen@hetnet.nl