#Hill werkt binnen een netwerk van kerken in de omgeving

  • is een initiatief van de Gereformeerde kerk vrijgemaakt Rotterdam-Noord/Oost
  • valt bestuurlijk onder Rijnmond Mission
  • legt verantwoording af aan het bestuur en de kerken van de MAR
  • wordt gesponsord door de kerk van Rotterdam-N/O en door de MAR
  • zoekt vanuit zijn missie het contact met andere christenen, kerken in gemeenschappen