Wij vragen – met vrijmoedigheid – je gift voor: ‘vernieuwing en uitbreiding van de keuken’ want: In onze missie staat o.a. samen zijn en samen eten centraal. Samen eten toont gastvrijheid en is een ontspannen manier gebleken om contact te leggen en te onderhouden. Dit versterkt de groeiende gemeenschap #HILL.
We willen daarom graag investeren in een keuken.
Wat moet er gebeuren?
* Uitbreken huidige keuken
* Opbouwen nieuwe keuken
* Ruimte maken om uit te serveren
Om dit te kunnen realiseren is 17.500 euro nodig.
Giften zijn daarom welkom en kunnen worden gestort
op NL56INGB0001942504 ovv ‘Het Keukenproject’
Neem gerust contact met Bauke Padding of Sipke Spoelstra of email:
b.padding@upcmail.nl of fam.spoelstra@kpnmail.nl