We zijn dankbaar dat zowel Missionaire Arbeid Rijnmond (MAR) als onze betrokken moedergemeente GKV Rotterdam-Noord/Oost ons gedeeltelijke ondersteunen.
Verdere inkomsten komen van vrienden, bezoekers en belangstellenden. Binnen onze vaste bezoekerskring #HILL vragen we €50,- per persoon per maand.

En we voeren een sponsoractie: ‘Geef me de vijf!’
Bent u enthousiast geraakt voor dit initiatief? Dan zouden we een kleine financiële bijdrage enorm op prijs stellen. Met € 5,00 per maand kunnen we al veel doen.

Giften zijn welkom op:
IBAN: NL56 INGB 0001 9425 04
tnv gereformeerde kerk Rotterdam-noord/oost-Hill

Onze dank richten we tot God, die voorziet in mogelijkheden en menskracht.
We bidden dat mensen opnieuw of voor het eerst geraakt worden door het mysterie van Gods liefde, Jezus Christus. Dat die ene zich omkeert tot De Ene zodat er feest is in de hemel! Bid je mee?