Hillstudie pakt de draad weer op: Welkom.
We lezen en bespreken een deel uit het Bijbelboek Johannes.
Zie voor info over HILLstudie op de site  onder ‘activiteiten’