Donaties aan #HILL zijn van harte welkom. Op dit moment worden we gedeeltelijk ondersteund vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Rotterdam-Noord/Oost. Verdere inkomsten komen van vrienden, bezoekers en belangstellenden. Binnen onze vaste bezoekerskring #HILL vragen we €50,- per persoon per maand. Ook gasten of vrienden van worden hartelijk uitgenodigd om te doneren.

Giften zijn welkom op:
IBAN: NL56 INGB 0001 9425 04
tnv gereformeerde kerk Rotterdam-noord/oost-Hill