Preek 18-03-18 – Het kruis

Deze preek is nog niet te beluisteren, tekst is op te vragen bij Mark van Leeuwen.
Binnenkort hopen we hier de geluidsbestanden van de samenkomsten te kunnen publiceren.